سخت افزار – ارائه

شرکت آرتمن مفتخر است تا اولین ارایه کننده انواع سخت افزار واقعیت مجازی در ایران باشد. این لوازم شامل انواع هد ست کامپیوتر، موبایلی، هد ست پلی استیشن، هدست مستقل ، جلیقه شبیه ساز ، اسلحه، ترد میل، صندلی شبیه ساز، هد فون مخصوص، کامپیوترهای ویژه واقعیت مجازی، لوازم جانبی هدستهای گونناگون، جوی استیکهای مرتبط و ... می بانشد.